• Visie Oosterenk

  Visie Oosterenk
  21 oktober 2020

  Ook in het gebied Oosterenk worden 1000 woningen bijgebouwd. Een mooie oplossing voor de leegstaande kantoorpanden daar en broodnodig want we moeten immers bouwen, bouwen en bouwen! Schelto heeft wel aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek, met name voor de bewoners van de Wipstrik. Die hebben nu al last van geparkeerde auto's van mensen die aan de andere kant van de Ceintuurbaan moeten zijn en er dreigt nu een nog groter tekort aan parkeerplekken te ontstaan. Lees de hele bijdrage van Schelto hieronder:

  Meer
 • Visie Zwartewaterallee

  Visie Zwartewaterallee
  21 oktober 2020

  Er worden 1000 woningen gebouwd in het gebied van de Zwartewaterallee en dat is super! Er zullen vooral appartementen worden gebouwd. Schelto heeft ook aandacht gevraagd voor de behoefte aan grondgebonden woningen. De Zwartewaterallee is een belangrijke rondweg en de verkeersintensiteit zal met deze nieuwe woningen toenemen. Schelto heeft een eerder aangenomen motie in herinnering gebracht om onderzoek te doen naar verbetering van de bereikbaarheid van de rondwegen in combinatie met het bouwen van woningen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Twee fietstunnels bij de Rijnlaan en de Middelweg zouden de doorstroom kunnen verbeteren. Lees de hele bijdrage van Schelto hieronder:

  Meer
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen

  Maatschappelijk verantwoord inkopen
  06 oktober 2020
  Noëll had vandaag zijn maiden (allereerste) speech in de gemeenteraad over het 'Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen'. Dat gaat over het inkoopbeleid van de gemeente. Hij vroeg o.a. aandacht voor Startups die volgens de VVD niet de dupe mogen worden van teveel verplichte certificeringen als ze zaken willen doen met de gemeente. We willen ruimte laten voor innovatie. En duurzaamheid is volgens de VVD geen doel op zich bij het inkopen van producten en diensten en mag niet tot extra kosten leiden dan in het actieplan is begroot. Lees de hele bijdrage van Noëll hier:
  Meer
 • Fietsparkeren

  Fietsparkeren
  02 oktober 2020

  Bewoners van de Stationsbuurt mogen hun fiets vanaf 1 januari niet meer voor de deur parkeren en aan de Melkmarkt kan je je vertrouwde tweewieler ook niet voor je woning kwijt. De gemeente wil fietsgebruik stimuleren en het verbaast de VVD daarom dat het fietsparkeren ontmoedigd lijkt te worden. Johran en Annemee stelden daarom schriftelijke vragen aan het college.

  Meer
 • Ontwikkeling Breezicht-Noord

  Ontwikkeling Breezicht-Noord
  01 september 2020

  We zijn ontzettend blij me de plannen voor het (versneld) bouwen van 525 woningen in Breezicht-Noord. Schelto heeft tijdens de raadsvergadering van 31 augustus 2020 wel aandacht gevraagd voor de verdeling van het type woningen over de verschillende buurtschappen. De VVD wil ook graag laten bekijken of een op- en afrit richting aan de noordzijde van de wijk ter hoogte van de Werkerlaan richting de N331 de bereikbaarheid zou kunnen verbeteren. Daarnaast vragen we aandacht voor innovatieve duurzaamheidsoplossingen. Lees de hele bijdrage van Schelto hieronder:

  Meer
 • Gebiedsontwikkeling Kamperpoort/IJsselhallen

  Gebiedsontwikkeling Kamperpoort/IJsselhallen
  31 augustus 2020

  De Kamperpoort. Wie kent niet Ome Rikus de bloemenkoopman, of cafe de Kippe met haar Kasteleinsvrouw Tonnie Meijberg, of de familie Rigter, die altijd op de veemarkt te vinden was? De VVD zou het fantastisch vinden als deze Zwolse namen een plekje krijgen op de straatnaamborden van de nieuw te bouwen woonwijk op de locatie van de huidige IJsselhallen.
  De VVD wil dat er snel duidelijkheid komt over een nieuwe locatie voor een evenementenhal. Ook vragen wij ons af of de gemeente wel de partij moet zijn die dit gebied gaat ontwikkelen. Voor zowel de ontwikkeling van het gebied als de ontwikkeling van een nieuwe evenementenhal zijn immers voorbeelden van kaderstelling, samenwerking of initiatieven vanuit de markt. De nieuwe woningen zullen bereikbaar en betaalbaar moeten zijn. We vragen daarom of de wethouder onderzoek wil doen naar een ondergrondse of ondertunnelde spoorlijn. Lees de hele bijdrage van Annemee hier:

  Meer
 • Geen willekeur bij toestaan evenement binnen de Coronamaatregelen

  Geen willekeur bij toestaan evenement binnen de Coronamaatregelen
  26 augustus 2020

  Naar aanleiding van het artikel in de Stentor ´Dit mag wel, maar een stratenfestival niet´ heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het college heeft een vergunning verleend voor een optreden van een jongerenkoor op zaterdagmiddag 22 augustus 2020 op de Nieuwe Markt, terwijl een door ondernemers aangevraagde vergunning voor een evenement op het Plein is afgewezen. Door het optreden van het jongerenkoor konden de horecaondernemers aan de Nieuwe Markt niet (volledig) gebruik maken van hun terrasruimte. We vechten samen tegen Corona en willen tegelijkertijd binnen de maatregelen ruimte aan de samenleving geven voor initiatieven, maar dat vraagt wel om een eerlijke behandeling van alle initiatieven. De schriftelijke vragen lees je hieronder:

  Meer
 • Financiële gevolgen coronacrisis

  Financiële gevolgen coronacrisis
  26 juni 2020

  De Algemene Beschouwingen van 2020 zijn volledig gericht op de enorme gevolgen van de coronacrisis. Thom van Campen debatteerde daar op 26 juni 2020 over. We zijn blij met de voortvarendheid waarmee het college plannen heeft gemaakt en ook heeft uitgevoerd, om dit virus in de hand te kunnen krijgen. Van ons Actieplan ondernemen naast corona zijn al een paar punten gerealiseerd en daar zijn we blij mee. We vragen wel aandacht voor de lokale ondernemers. Zwollenaren, en ook toeristen, moeten de Zwolse en regionale MKB kunnen vinden. Ook denken we aan het instellen van een investeringsfonds, om te zorgen dat we kunnen blijven verdienen aan onze stad, ook als de inkomsten van het grondbedrijf terugkopen. Lees de hele bijdrage van Thom van Campen hieronder:

  Meer
RSS Pictogram